Kwaliteitscontroles

Contrôle de qualité

Onze diensten

Gratis offerte

Bedrijven, kantoren, scholen, hôtels, winkels, zorgsector, industriële gebouwen, KMO’s,… Voor een gratis offerteaanvraag, contacteer-ons telefonisch op T 02/4664367 of vul het onderstaande formulier om gecontacteerd te worden.

Vraag uw offerte

Jobs

Stuur ons uw spontane sollicitatie door het onderstaande formulier in te vullen of per e-mail naar : jobs@inter-cleaning.be

Solliciteer online

Inter Cleaning voert tal van kwaliteitscontroles voor u uit

Er worden regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd om de prestaties van de diensten te verifiëren, de kwaliteit ervan te controleren en de follow-up in de tijd te volgen.

Deze controles maken een hoge reactiviteit mogelijk dankzij een snelle terugkoppeling van informatie naar de verschillende betrokken afdelingen (kwaliteitsafdeling, afdelingsmanager of management).

Inter Cleaning verzekerd de traceerbaarheid van alle diensten op 4 niveaus :

1/ Autocontrole : Al onze agenten zijn getraind en betrokken bij de kwaliteitsprocessen van de diensten. Elke agent krijgt zijn persoonlijke schema. Het gebouw of delen van het gebouw zijn verdeeld in evenveel zones als er agenten zijn.

2/ Ploegbaas : Dagelijks of wekelijks uitgevoerd door de teamleider, de controle zorgt ervoor dat de schoonmaakwerkzaamheden soepel verlopen en dat de specificaties worden toegepast. De teamleider heeft dagelijks contact met de klant. Verantwoordelijk voor de bevoorrading en het beheer van het verbindingsboek, stuurt hij/zij de informatie terug naar zijn/haar productieverantwoordelijke in geval van storingen op de lokatie.

3/ Quality Manager : Een kwaliteitscontrole wordt ook uitgevoerd door de kwaliteitsmanager, die controleert of alle punten die in het verbindingsboekje zijn behandeld en de klant op de hoogte brengt van eventuele storingen die door de ploegbaas zijn gemeld. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, de systematische vervanging (ziekte, verlof, enz.) en de planning van de occasionele operaties, en is ook een bevoorrechte gesprekspartner.

4/ Contradictoire controle : Dit is een tegenstrijdige controle met de manager van de klant die het mogelijk maakt om na te gaan of de door de klant verwachte doelstellingen worden bereikt, rekening houdend met de kwaliteitscriteria van het onderhoudscontract: hygiëne, veiligheid, uiterlijk, comfort en optimalisatie. Na elke inspectie wordt een verslag opgesteld waarin de geconstateerde problemen en de te nemen corrigerende maatregelen worden gespecificeerd.

Waarom deze kwaliteitscontroles?

Om een diagnose te krijgen van het werk;
Om non-conformiteiten op te sporen;
 Om opsporen van corrigerende maatregelen;
Om storingen te verminderen;
Om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Om de tevredenheid te meten.

Onze ISO 9001-aanpak verplicht ons ertoe onze diensten nauwgezet te controleren, zowel wat betreft het ontwerp als de implementatie ervan in de praktijk.